Hlavní strana

From UPwiki
Jump to: navigation, search
Other languages:
čeština • ‎English
UP logo horizont cz.png

Vítejte na Wiki Univerzity Palackého v Olomouci. Obsah je tvořen komunitou akademické obce. Příspěvky upravujte s rozvahou a s úctou k práci těch, kteří je sepsali. V případě kolize informací s oficiálními dokumenty dejte pro jistotu přednost jim. Přihlásit se můžete vaším Portal ID a portálovým heslem.

Welcome to Palacký University Wiki. Every article is written by a member of the academic community. Please, edit articles responsibly and with respect to the ones who wrote them. Furthermore, follow official documents if information here do not match them. English speaking users can change the language of the wiki in the upper-right corner: click the language symbol (next to "čeština") and choose English. Then switch the language of the main page to English. From now on you will view only the English version of uniwiki (translated pages only). You can log in using your Portal ID and portal password.

Jak vytvářet, psát a formátovat články?

Informační technologie

Centrum výpočetní techniky

Identifikační karty

Portál UP

Potiže s přihlášením

Moodle UP

Kybernetická bezpečnost

Přístup k počítačové síti

Přístup k e-mailu

Elektronická přihláška

Informační e-mail z IDM

Přístup k online zdrojům

Helpdesk

Erasmus+ 

Správci počítačové sítě

FileSender

Cloudová uložiště

ownCloud - cloudové uložiště

UPShare - Sharepoint

Microsoft Office 365 ke stažení zdarma

Multilicenční software pro zaměstnance

Osobní certifikát TCS

Manuál pro editory webových stránek UP

Absolventské setkání - vyhledávání

Bezobslužný tisk SafeQ

Plány budov

Makra pro rozdělování dokumentů

RAPL - registr plateb - uživatelská příručka

Rezervace

Volby

ELF2 - personální dokumenty

IS HAP - informační systém pro hodnocení akademických pracovníků

Univerzitní orgány

Rektorát

Akademický senát

Počítačová síť katedry informatiky

Servery

Počítačové učebny

Stravování v Olomouci

Jak si objednat jídlo v Menze

Vložení prostředků na stravovací účet

Výdejny

Ubytování v Olomouci

Průvodce ubytováním na kolejích

Koleje

Dlouhodobé ubytování

Krátkodobé ubytování

Zdravotnická zařízení pro studenty UP

Studijní záležitosti

Práva studentů

Studijní povinnosti

Stipendia

Kreditový systém

Předzápis

Fakulty

Cyrilometodějská teologická fakulta

Lékařská fakulta

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta tělesné kultury

Právnická fakulta

Fakulta zdravotnických věd

Věda a výzkum

ORCID

EID Scopus & Accession Number WoS

OBD – Návody

Transfer technologií

Duševní vlastnictví

Analýza stavu techniky

Analýza trhu

Oceňování technologií a nehmotného investičního majetku

Hodnocení přínosu technologií a tržních příležitostí

Tvorba business plánů

Ekonomika spin-off firem

Due diligence

Investiční minimum

Investment pitch

Řízení týmů s důrazem na problémové lidi a nastavení výkonnostních ukazatelů

Technologický marketing

Public relations a komunikace

Mediace a vyjednávání

Volná témata

Volná témata