Rezervace

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

Vítejte v manuálu pro uživatele aplikace Rezervace. V následujícím textu vám popíšeme jednotlivé ovládací prvky této aplikace.

Přihlášení

Pro práci s aplikací se musíte nejprve přihlásit, ať už si chcete rezervovat termín či spravovat svou vlastní akci. Možnost přihlášení se nachází v pravém horním rohu.

Správa akcí

Do správy akcí se dostanete po přihlášení. Stačí na hlavní stránce kliknout na tlačítko Správa akcí [1].

Rezervace 01.png

Ve správě akcí si můžete prohlížet vámi vytvořené akce, vytvářet nové akce [1], přejít na detail akce [2], přidávat další správce akcí [3] či vytvořenou akci smazat [4].

Rezervace 02.png

Přidání nové akce

Pro přidání nové akce klikněte na tlačítko Vytvořit novou akci [1].

Rezervace 03.png

Objeví se textové pole, do kterého zadáte název akce. Poté kliknete na tlačítko Přidat akci. Nově přidaná akce se objeví v seznamu akcí níže.

Přidání nového rezervačního termínu

V detailu akce máte možnost zadat čas, od kdy bude akce probíhat. Zde si máte možnost vybrat jak datum [1], tak i čas zahájení [2] akce.

Rezervace 05.png

Kromě nastavení data termínu [1] se zde nastavuje pod možností + minut [2] doba, po kterou bude akce probíhat. Počtem opakování [3] je myšlen počet následných termínů, které lze v rámci vybraného data vytvořit navíc. Jednotlivé termínu budou po sobě následovat dle počtu minut nastavených v předchozím kroku. Vytvářený termín si můžete pojmenovat [4]. Tento údaj není povinný. Můžete si rovněž nastavit větší kapacitu [5] pro váš vybraný termín. Pro přidání slotu pak klikněte na tlačítko Přidat slot [6]. Pro export všech termínů stačí kliknout na tlačítko Export [7]. Veškeré informace se vám pak exportují do přehledné tabulky.

Rezervace 04.png

Práce se termínem

Pro otevření detailu jednotlivých termínů klikněte na datum termínu. V detailu je viditelná obsazenost termínu [1]. Dále také jsou zde k dispozici jména uživatelů, kteří obsadili jednotlivé termíny. Kromě jejich jmen je zde zobrazena i jejich organizační jednotka. Jednotlivé sloty můžete dodatečně upravovat. Pro smazání vybraného termínu stačí kliknout na tlačítko s ikonou koše [2]. Lze smazat i obsazený termín. Stačí kliknout na ikonku editace [3] u vybraného slotu. Můžete editovat čas, délku, název či kapacitu vybraného termínu.

Rezervace 06.png

Přidání správce

Správce můžete přidat ve správě akcí. Přidáním správce umožníte svým kolegům spravovat danou akci. Stačí kliknout na tlačítko Přidat správce [1], zadat Portal ID [2] uživatele a kliknout na tlačítko Přidat [3]. Vaši kolegové pak budou mít stejný přístup k dané akci jako máte vy.

Rezervace 07.png

Smazání akce

Akci můžete smazat ve správě akcí. Pro smazání akce klikněte na tlačítko Smazat [1]. Smazané akce již nejdou vrátit zpět.

Rezervace 08.png

Rezervace termínu

Na termín se rezervujete snadno. Správce akce vám zašle odkaz, přihlásíte se stejně jako např. do Portálu UP a poté si vyberete datum [1] a přesný termín [2]. U termínů je vidět jejich kapacita [3]. Volné termíny jsou označeny bílou barvou, je-li termín zaznačen oranžovou barvou, nelze jej zvolit, je již obsazen.

Rezervace 09.png

Po kliknutí na vybraný termín se pole změní na zelenou barvu a termín je rezervován pro vás. Svou rezervaci na termínu zrušíte kliknutím na vámi rezervovaný termín.

Rezervace 10.png