Erasmus+

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání
Erasmus title.png

Webová aplikace pro správu mobilit Erasmus+ vám umožní přihlásit se k zahraničnímu studijnímu pobytu. V následujícím článku vám ukážeme, jak s aplikací pracovat. Tento návod je určen pro studenty, koordinátoři naleznou odkaz na svůj manuál na hlavní stránce aplikace po přihlášení.,


UPOZORNĚNÍ: POKUD JSTE LETOS UKONČILI BAKALÁŘSKÉ STUDIUM, BUDETE LETOS NASTUPOVAT DO STUDIA MAGISTERSKÉHO A MÁTE PROBLÉMY S PŘIHLÁŠENÍM DO SYSTÉMU, KONTAKTUJTE PROSÍM VAŠE FAKULTNÍ KOORDINÁTORY NEBO ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ. PRACUJEME NA ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU.

Přihlášení

Nejprve je třeba se přihlásit. Použijte stejné přihlašovací údaje jako do Portálu. 

Pokud vám nefungují přihlašovací údaje do Portálu, zkuste na portálu změnit heslo (můžete i na to samé, které jste již nastavené měli). Následně by se vám mělo jít přihlásit se do aplikace. 

Erasmus 02.png

Po přihlášení

Po přihlášení máte v menu na výběr několik možností: Můj profil [1], Vypsaná výběrová řízení [2] a Odhlásit. V dolní části naleznete vaši uživatelskou roli, ve vašem případě se jedná o roli student

Erasmus 03.png

Můj profil

Nejprve přejdeme do záložky Můj profil. Zde je vygenerovaný váš osobní profil, kde naleznete vaše osobní údaje, studijní obory, adresu a zadané přihlášky. Váš profil se vytváří pomocí dat ze studijní agendy.

1. Tlačítkem editujete svou adresu
2. Možností Upravit data nastavíte kontaktní informace a jiné údaje
3. Ve spodní části stránky naleznete seznam vámi vytvořených přihlášek na výběrová řízení.

Pozor: Tento profil se dále nesynchronizuje. Za aktuálnost osobních dat odpovídáte vy

Erasmus 04.png

Editace adresy

Po kliknutí na editační ikonu u tabulky Adresa můžete upravit vaši adresu. Když změníte své údaje, nezapomeňte je uložit kliknutím na tlačítko Uložit změny.

Erasmus 05.png

Editace osobních údajů

Po kliknutí na tlačítko Upravit data můžete upravit všechny své osobní údaje. Změny potvrďte tlačítkem Ok. Je důležité, abyste zadali vaše telefonní číslo do kolonky Telefon. Jedná se o povinnou položku pro úspěšné vytvoření přihlášky do výběrového řízení.

Do řádku Email zadejte vaši emailovou adresu, kterou ve skutečnosti využíváte. Pokud nezadáte vaši emailovou adresu, bude vám systém zasílat maily na adresu automaticky vygenerovanou systémem, tzn. univerzitní email.

Erasmus 06.png

Změna fotografie

Do vašeho profilu můžete nahrát vaši fotografii. Klikněte na obrázek fotografie a po kliknutí do textu [1] v nové tabulce zvolte obrázek, který chcete nahrát. Přetažením fotky přímo do prvku obrázku fotku do systému nahrajete [2]. Doporučujeme dodržovat poměr stran obrázku (3,5:4,5 případně 3:4), aby nedocházelo k deformování fotografie. Nahrávejte vaše průkazové fotografie, nikoliv selfie apod. 

Erasmus 07.png

Vypsaná výběrová řízení

Nyní se přesuneme do záložky Vypsaná výběrová řízení. Zde naleznete zveřejněná výběrová řízení vypsaná pro vaše studijní obory. Výběrové řízení jsou pro váš obor přiřazovány vašimi koordinátory pro Erasmus. Pro přihlášení k VŘ klikněte na tlačítko Přihlásit se. Pozn. Pokud nevidíte výběrové řízení a studujete uvedený obor, obraťte se na vašeho koordinátora, aby váš obor přidal do daného výběrového řízení. Pokud máte vytvořenou přihlášku, tak se vámi vytvořené přihlášky zobrazují v horní části tohoto seznamu i poté, co proběhl deadline pro podání přihlášek do daného VŘ.

Erasmus 08.png

Po vytvoření přihlášky se k informacím o výběrovém řízení dostanete kliknutím na jméno katedry pořádající výběrové řízení. Kliknutím na tlačítko Moje přihláška se přesunete k vaší přihlášce.

Erasmus 21.png

Vytvoření přihlášky

Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se se dostanete na následující stránku. Zde naleznete všechny informace týkající se studijního pobytu. Pokud máte o pobyt zájem, klikněte na tlačítko Vytvořit přihlášku.

Erasmus 09.png

Přihláška

Nyní jste si vytvořili přihlášku. Dalším krokem je její vyplnění.

1. Zde zadáte doplňující informace k zadávané přihlášce - údaje zadáte buď kliknutím na možnost NEUVEDENO nebo kliknutím na vyznačené tlačítko.
2. V pravém menu vidíte chybová hlášení. Tato hlášení zmizí, jakmile budou všechny potřebné údaje vyplněny.
3. Tlačítkem u požadavku můžete upravit text, je-li to požadavkem VŘ

Erasmus 10.png

Preferované univerzity

Nejprve nastavíme Preferované univerzity. Musíte si nejprve vybrat termín, obor, univerzitu a jazyk

Erasmus 17.png
Nejprve vybereme termín, ve kterém chcete na studijní pobyt jet - zimní, letní, oba.
Erasmus 18.png
Poté si vyberete obor, jenž chcete studovat
Erasmus 19.png
Dále univerzitu a jazyk v jakém chcete daný obor studovat. 
Erasmus 20.png
Preference uložíte tlačítkem Přidat. Preferovanou instituci můžete smazat kliknutím na tlačítko křížekPozn. Některá výběrová řízení mají nastaven omezený počet preferencí. 
Erasmus 16.png

Plnění požadavků

Dále je třeba se podívat na Plnění požadavků. Některá výběrová řízení nebudou vyžadovat úpravy textu [1] či přidávání souborů [2]. Je třeba si tyto požadavky pečlivě přečíst.

Erasmus 15.png
Je-li třeba vložit text, klikněte na tlačítko [...] a zvolte možnost Upravit text. Po Vyplnění požadovaných informací do textového pole klikněte na tlačítko Uložit změny. Text lze zpětně editovat.
Erasmus 14.png
Vyžaduje-li se přidání souboru, můžete soubor buď přetáhnout na modře vyznačené místo v požadavku, nebo do modrého pole kliknete. Jednotlivé požadavky mohou mít limit počtu souborů. Maximální velikost souboru je v současné době 4MB. Soubory pak lze zpětně smazat či stáhnout do vašeho počítače. 

Vyplněný požadavek pak bude vypadat podobně jako na následujícím obrázku:

1. Vyplněný text
2. Vložené soubory

Erasmus 13.png

Doplňující informace

V tabulce pak Doplňující údaje klikněte na tlačítko, zde změníte předpokládaný studijní cyklus a ročník během výjezdu.  

Erasmus 11.png

Před odesláním přihlášky

Po vyplnění všech údajů se objeví tlačítko Odeslat přihlášku [1]. Pokud jste vše vyplnili a zkontrolovali jste správnost všech údajů, klikněte na něj. Přihlášku lze po odeslání odvolat, v tabulceInformace o přihlášce se objeví tlačítko, kde se po kliknutí objeví možnost Odvolat přihlášku

Pozn. Přihlášky nelze mazat, pokud jste si podání přihlášky rozmysleli, tak ji a) nemusíte odeslat, b) pokud jste ji již stihli odeslat, můžete ji odvolat. Odvolanou přihlášku nemůžete vzít zpět.

Erasmus 12.png
Po odeslání přihlášky budete moci vytisknout papírovou verzi kliknutím na tlačítko Vytisknout přihlášku.
Erasmus 29.png

Přihlášku lze po odeslání vytisknout kliknutím na tlačítko Vytisknout přihlášku [2]. Otevře se vám nové okno pro tisk přihlášky. Po vytištění jej můžete zavřít. 

Erasmus 22.png
Odpověď na výsledek VŘ

O výsledku výběrového řízení budete informování e-mailem. Budete-li přijati, můžete výsledek výběrového řízení přijmout či odmítnout. Pro přijetí výsledku budete mít pouze omezený čas, datum pro odpověď naleznete v e-mailu s výsledkem. 

Výsledek je ve tvaru: stát, instituce, semestr, jazyk studia, ISCED kód oboru.

1. vyplňte počet měsíců, které chcete strávit na pobytu

2. tlačítky můžete buď potvrdit, či odmítnout výsledek VŘ, potvrdit lze pouze po vyplnění předpokládané doby pobytu

Erasmus 24.png
Nevidíte-li možnost potvrzení a aplikace vás informuje, že jste výsledek potvrdili, pravděpodobně ji za vás vyplnil váš koordinátor. 

Nastavení dat zahájení a ukončení výjezdu

Poté, co budete vyzváni e-mailem k vyplnění přesných dat zahájení a ukončení vašeho studijního pobytu, přejděte do vaší přihlášky, kde v záložce VÝSLEDEK / VÝJEZDY naleznete v tabulce možnost Výjezd od-do. Klikněte na možnost nezadáno (1). Otevře se tabulka pro Editaci dat výjezdů (viz. dále).

Chcete-li vidět historii přidělování vašeho studijního pobytu, klikněte na tlačítko Historie (2).
Erasmus 25.png
V tabulce Editace dat výjezdů musíte zvolit datum Od, tj. obvykle začátek semestru, začátek případného orientačního programu, začátek jazykového kurzu nebo datum uvedené ve Vašem akceptačním dopise. Za začátek se nepovažuje datum příjezdu nebo zahájení ubytování. Datum Od jde změnit, než bude zadáno do matriky. Datum zadejte do 16.6.2016. Za datum ukončení studijního pobytu se obvykle považuje datum ukončení prvního termínu zkouškového období na zahraniční instituci. V případě, že data nezadáte, nebude možné váš výjezd řádně založit v IS/STAG. V důsledku toho nebude možné s vámi uzavřít účastnickou smlouvu a vyplatit vám stipendium. Jestliže přesná data neznáte, zadejte alespoň předpokládaná data zahájení a ukončení pobytu.
Erasmus 26.png
Zároveň se ujistěte, že jste správně vyplnili údaje o úrovni studia, počtu ukončených let VŠ studia (v době zahájení studijního pobytu) a předchozí účasti v projektu Erasmus (v měsících za studijní cyklus, ve kterém proběhne pobyt) - viz. výše - Doplňující informace.

Nastavení STAGId vašeho oboru

V případě, že studujete souběžně více oborů, budete aplikací vyzváni, abyste vybrali StagId oboru, pod kterým chcete podat přihlášku. Vyberete kód studia a klikněte na tlačítko Uložit změny.
Erasmus 28.png