Makra

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

Pro práci s makry je před prvním spuštěním makra nutná příprava vašeho počítače. Poté již bude práce s makrem velice snadná a takřka bezproblémová.

Nainstalování PDFCreatoru

Nejprve si musíte stáhnout PDFCreator, a to verzi 1.7.3, protože novější verze způsobovala problémy při rozdělování souborů. Soubor stáhnete zde: https://upolomouc-my.sharepoint.com/personal/babuto00_upol_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1dc43df698d8c422fbc12c07794a3980c&authkey=ASFcUrjOsMVBaovaOl2SYr0

Po stažení spusťte instalátor.

Makra 01.png
Zvolte jazyk instalace - češtinu a klikněte na Ok.
Makra 02.png
Instalátor vás pak upozorní, že je dostupná nová verze PDFCreatoru. Klikněte na Ne.
Makra 03.png
Poté klikněte na tlačítko Další.
Makra 04.png
Zvolte možnost Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy. Poté klikněte na tlačítko Další.
Makra 05.png
Poté opět klikněte na tlačítko Další.
Makra 06.png
Poté klikněte na tlačítko Instalovat.
Makra 07.png
Vyklikněte možnost Zobrazit Nápovědu po skončení instalace a klikněte na tlačítko Dokončit.
Makra 08.png

Nastavení PDFCreatoru

Po nainstalování aplikace PDFCreator najdete na ploše ikonu PDFCreator. Kliknutím aplikaci spusťte.
Makra 09.png
Po spuštění klikněte na možnost Tiskárna -> Možnosti.
Makra 10.png
V Možnostech klikněte na Obecná nastavení 2, zde zvolte Interval aktualizace na Nikdy a klikněte na Uložit. Pokud to neučiníte, aplikace bude při každém spuštění kontrolovat, jestli je dostupná nová verze programu, což by mohlo mít za následek pád Microsoft Word při vytváření jednotlivých souborů.
Makra 11.png

Nastavení v Microsoft Word

Otevřete si Microsoft Word. Klikněte zde na možnost Soubor v hlavním menu.
Makra 12.png
Zde klikněte na volbu Možnosti.
Makra 13.png
V Možnostech se přesuňte do karty Přizpůsobit pás karet. Zde zaklikněte možnost Vývojář. Poté klikněte na Ok.
Makra 14.png
Nyní jste si zpřístupnili záložku Vývojář v hlavním menu v Microsoft Word. Klikněte na ni.
Makra 15.png
V záložce Vývojář naleznete ikonu Makra. Klikněte na ni. Zde si přidáte makro, které naleznete zde.
Makra 22.png
Zvolte název pro makro - např. SplitDocs. Klikněte na tlačítko Vytvořit.
Makro 28.png
Nejprve ale musíme nastavit Visual Basic pro správný chod makra. Toto budete muset udělat pouze před prvním spuštěním. V nově otevřeném okně klikněte na záložku Tools, kde zvolíte možnost References.
Makra 17.png
V nově otevřeném okně se ujistěte, že máte zakliknuté PDFCreator a Microsoft VBSCript Regular Experssions 5.5. Pokud je nemáte zakliknuté, najděte je v seznamu a zaklikněte je. Poté klikněte na Ok.
Makra 18.png
Nyní z textového souboru pomocí CTRL+A -> CTRL + C -> CTRL + V (https://upolomouc-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/babuto00_upol_cz/EeFdd3N612hEvG7nGi3clM4BTEznuJaldnzurBDexCbkvA) vložte celý kód na místo textu, který je v novém makru před připravený.
Makro 29.png

Použití makra

Nyní se dostáváme k části, kterou bude třeba vykonat při každé práci s makrem. Nicméně nejedná se o nic složitého. V záložce Vývojář kliknete na možnost Makra. Pozor! Před vytvořením hromadné korespondence se ujistěte, že šablona obsahuje "číslo: R123456" (R123456 je příklad formátu ID). Je nutné, aby vaše šablona obsahovala tento text, s jednou mezerou za dvojtečkou, jinak makro nebude fungovat.

Makra 22.png
Zde uvidíte vámi importované makro SplitDocs pro rozdělování dokumentů. Nyní jen kliknete na tlačítko Spustit.
Makra 23.png
Makro se vás pak zeptá na to, jak chcete soubor pojmenovat, např. Pozvánka k přijímacím zkouškám. Poté klikněte na tlačítko Ok.
Makra 24.png
Následně se aplikace zeptá, kam ve svém počítači chcete tyto dokumenty uložit. Zvolíte tedy místo uložení a zmáčknete tlačítko Ok.
Makra 25.png
Poté začne tvorba jednotlivých pdf souborů. Musíte vyčkat. Po dokončení se všechna okna zavřou, po dokončení zavřete aplikaci Word.
Makra 26.png
Soubory naleznete na vámi vybraném místě. Soubory jsou rozděleny podle StagId studenta.
Makra 27.png

Nahrání dokumentů na úložiště

Hromadné vložení dokumentů do elektronického úložiště provedete snadno. Otevřete si jakoukoliv složku, např. Tento počítač. Klikněte do adresního řádku (znázorněno) a napište do něj \\Netapp6\Studijni (přístup je omezen pouze pro studijní oddělení) a zmáčkněte Enter (pozn. lomítko napíšete stisknutím kláves Alt Gr + Q). Nyní se nacházíte ve složce úložiště dokumentů.

Makra 29.png
Nyní přejděte do složky obsahující všechny složky pojmenované dle ID studenta s dokumenty zmáčkněte klávesy CTRL+A. Touto klávesovou zkratkou označíte všechny dokumenty ve složce. Poté zmáčkněte klávesovou zkratku CTRL+C. Tím si vložíte dokumenty do schránky. Přejděte do složky úložiště a zmáčkněte klávesovou zkratku CTRL+V. Tímto vložíte všechny soubory na úložiště. Případně můžete označené soubory přetáhnout stejně jako na obrázku níže. Pozn. soubory se budou nějaký čas nahrávat, proto vyčkejte, až bude operace vkládání dokončena.
Makra 28.png