EID Scopus & Accession Number WoS

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

Pro práci s databázemi Elsevier Scopus a Clarivate Analytics Web of Science se musí uživatel nacházet v prostředí UP, nebo být do sítě UP přihlášen pomocí VPN

Co je EID Scopus a kde ho najít

EID je unikátní alfanumerický kód, který je přidělován všem publikacím, jež jsou indexovány v databázi Scopus společnosti Elsevier. Pro zjištění tohoto identifikátoru je nutné nejdříve vyhledat konkrétní záznam

1. Vyhledání lze provést zadáním

 • Názvu publikace, klíčových slov a abstraktu
 • Autora publikace
 • Názvu zdrojové publikace
 • ISSN, DOI, ORCID ID autora publikace
 • Atd.

2. Před samotným vyhledáváním lze ještě upravit některé parametry

 • Časové rozmezí
 • Typ dokumentu, který je vyhledáván (článek, příspěvek ve sborníku apod.)
Obr.1: Vyhledávání na Scopus

3. Klikněte na „Search“

4. Klikněte na název hledaného výsledku

Obr. 2: Výsledek na Scopus

5. EID najdete v adresním řádku (viz obr. 3). Vždy začíná „eid=“ a pokračuje alfanumerickými znaky, končí poslední číslicí před znakem „&“, tedy např. eid=2-s2.0-85046675669.

6. Do OBD nezadávejte „eid=“, vlastní identifikátor začíná až za rovnítkem (viz obr. 3)

Obr.3: EID

Co je Accession Number WoS a kde ho najít

UT WOS je patnáctimístný číselný kód, který je přidělován všem publikacím, které jsou indexovány v databázi Web of Science společnosti Clarivate Analytics. Ke vložení tohoto identifikátoru je nutné nejprve v databázi vyhledat konkrétní publikaci.

1. Vyhledání lze provést zadáním

 • Názvu publikačního výsledku
 • Autora publikačního výsledku
 • DOI
 • Zdroje, ve kterém je výsledek publikován
 • Atd.

2. Před samotným vyhledáváním lze také upravit časové rozmezí

 • All years 1945–2018) – vyhledává výsledek za všechny roky
 • Last 5 years – vyhledává v databázi za posledních pět let
 • Year to date – vyhledává v databázi za poslední rok ode dne vyhledávání
 • Custom year range – umožňuje vyhledat v libovolně nastaveném časovém rozpětí (např. pouze rok 2010)
Obr.1: Vyhledávání na Web of Science

3. Klikněte na „Search“

4. Klikněte na název hledaného výsledku

Obr. 2: Výsledek vyhledávání

5. Klikněte na „See more data fields“ (zhruba uprostřed stránky)

Obr. 3: Detail výsledku

6. UT WOS naleznete v poli „Accession Number“, do OBD zkopírujeme pouze číslo

Obr. 4: Accession Number