Přístup k e-mailu

From UPwiki
Jump to: navigation, search
Other languages:
čeština • ‎English

Co je potřeba vědět pro začátek?

Je třeba znát své přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovacím jménem k e-mailové poště je Portálové ID.

  • Studenti UP - Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2018/2019 si své Portal ID naleznou ve své e-přihlášce. Po přihlášení jej také vidí ve svém uživatelském profilu. V případě, že jste své Portal ID zapomněli, prosím, kontaktujte Helpdesk - zvolte Anonymní požadavek - a vyberte kategorii Zapomenuté přihlašovací údaje.
  • Zaměstnanci UP - Zaměstnanci své přihlašovací jméno zjistí od svého správce počítačové sítě

Heslo do e-mailu je stejné jako vaše heslo do Portálu UP.

Přístup k e-mailové schránce

Studenti mohou k univerzitní e-mailové poště přistupovat přes stránky outlook.com/upol.cz. Zaměstnanci ke své e-mailové schránce přistupují z owa.upol.cz.

  • Přihlašovací jméno: PortalID@upol.cz - pro studenty UP bude uživatelské přihlášení vypadat např. takto: 20021111@upol.cz,dvorak04@upol.cz. Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2018/2019 si své Portal ID naleznou ve své e-přihlášce. Po přihlášení do Portálu jej také vidí ve svém uživatelském profilu. V případě, že jste své Portal ID zapomněli, prosím, kontaktujte Helpdesk - zvolte Anonymní požadavek - a vyberte kategorii Zapomenuté přihlašovací údaje. Pro zaměstnance UP bude uživatelské jméno stejné jako přihlašovací jméno do portálu, např. kocickov@upol.cz
  • Heslo: stejné jako do portálu (pokud jste si nenastavili jiné heslo pro poštovní účet) 

Při prvním přihlášení si uživatel nastavuje jazyk aplikace a časové pásmo (+1 hodina Praha, Budapešť, Bratislava), další nastavení pro běžné užívání již není nutné – uživatel má odesílací adresu již vyplněnou a poštu může okamžitě používat k příjmu a odesílání zpráv. 

E-mailová adresa studenta

Studentům prvních ročníků všech forem studia se generuje e-mailová adresa automaticky. Její tvar je vidět na Portále v kontaktech poté, co studijního oddělení zavede údaje o novém studentovi do STAGu. Poštovní schránka je ale vytvářena až v průběhu září, nejpozději do začátku výuky.

Tvar studentské e-mailové adresy je odvozený od jména a příjmení a na konci je doplněný pořadovým číslem (to proto, že např. jméno Jana Novotná se vyskytuje na UP čtyřikrát). Student Karel Malina bude mít oficiální e-mail ve tvaru karel.malina01@upol.cz.

Často kladené dotazy

Nemůžu se přihlásit do e-mailové schránky, jsem si jistý, že zadávám správné údaje.

Pokud se vám opakovaně nedaří přihlásit do schránky, přihlaste se do Portálu, nastavte si nové heslo a přihlášení do pošty opakujte s tímto heslem.

Zapomněl jsem heslo do portálu i do pošty. Jak takovou situaci řešit?

V tomto případě lze provést pouze reset hesla do portálu. Buď využijte univerzitní Helpdesk http://www.helpdesk.upol.cz (anonymní požadavek - zapomenuté heslo) nebo v pracovní dobu využijete servisní číslo 58 563 1842 a požádáte o reset hesla pracovníka CVT nebo svého fakultního správce sítě.

Jak si můžu nastavit přeposílání pošty z univerzitního e-mailu na svůj osobní?

Pro studenty: Přeposílání se nastavuje prostřednictvím webové verze e-mailové schránky na https://outlook.com/upol.cz. Přeposílání lze nastavit přes odkaz Možnosti – Zobrazit všechny možnosti – Předávat dál Vaše e-maily.

Pro zaměstnance: Přihlaste se, prosím, do https://owa.upol.cz, vpravo nahoře kliknete na Možnosti - Vytvořit pravidlo doručené pošty. Na nově otevřené stránce kliknete na tlačítko Nové. Otevře se nové okno, kde v části Po přijetí zprávy a když: vyberete možnost Použít pro všechny zprávy. Poté v části Následující kroky: zvolte možnost Přesměrovat zprávu do.... Otevře se menu, kde ve spodní části je řádek Do ->. Zde napíšete adresu na níž chcete přeposílat své e-maily a uložíte tlačítkem OK vpravo dole.


Nápověda pro práci je společně přehledem funkcí součástí webové verze e-mailové schránky a je k dispozici hned po přihlášení. V případě problémů můžete kontaktovat Helpdesk na adrese http://www.helpdesk.upol.cz nebo v pracovní dny volejte na číslo 585 631 842 v době od 9:00 - 15:00 hod. 

Nastavení přístupu z poštovních klientů

K vašemu e-mailovému účtu se můžete připojit nejen prostřednictvím webové verze e-mailové schránky, ale i prostřednictvím poštovních klientů podporujících službu Exchange (Outlook, Thunderbird, Mail, Pošta). Pokud Váš poštovní klient Exchange nepodporuje,můžete využít zabezpečené protokoly IMAP a SMTP, případně Exchange ActiveSync (EAS) pro mobilní klienty. Pro připojení k e-mailu není potřeba VPN ani být součástí univerzitní sítě. Tento přístup je možný odkudkoliv a je plně zabezpečený

Návody pro nastavení klientů studentů a zaměstnanců se liší, proto se jim věnujeme zvlášť.

Návod pro uživatele s poštovní schránkou v cloudu Office 365 (studenti a někteří zaměstnanci)

Nastavení e-mailové schránky v Outlook 2013 pro uživatele se schránkou v cloudu Office 365 (platí i pro 2016)

Nastavení e-mailové schránky v Pošta (Windows 8, 8.1) pro uživatele se schránkou v cloudu Office 365

Nastavení e-mailové schránky v Mozilla Thunderbird pro uživatele se schránkou v cloudu Office 365

Nastavení e-mailové schránky v Mail (OSX) pro uživatele se schránkou v cloudu Office 365

Nastavení e-mailové schránky v Mail (iOS9) pro uživatele se schránkou v cloudu Office 365 (platné i pro iOS10)

Nastavení e-mailové schránky v E-mail (Android) pro uživatele se schránkou v cloudu Office 365

Návod pro uživatele s poštovní schránkou na UP (zaměstanci a jiní uživatelé)

Nastavení e-mailové schránky v Outlook 2010 pro uživatele s poštovní schránkou na UP

Nastavení e-mailové schránky v Outlook 2013 pro uživatele s poštovní schránkou na UP (platí i pro 2016)

Nastavení e-mailové schránky v Pošta (Windows 8, 8.1) pro uživatele s poštovní schránkou na UP

Nastavení e-mailové schránky v Mozilla Thunderbird pro uživatele s poštovní schránkou na UP

Nastavení e-mailové schránky v Mail (OSX) pro uživatele s poštovní schránkou na UP

Nastavení e-mailové schránky v Mail (iOS9) pro uživatele s poštovní schránkou na UP (platné i pro iOS10)

Nastavení e-mailové schránky v E-mail (Android) pro uživatele s poštovní schránkou na UP

Připojení pomocí IMAP/SMTP

Pokud chcete použít přístup pomocí IMAP/SMTP, použijte následující údaje:

Typ účtu: IMAP

Server příchozí pošty: outlook.office365.com (uživatelé s poštovní schránkou v cloudu Office 365 (studenti a někteří zaměstnanci), imap4s@upol.cz(zaměstnanci a jiní uživatelé)

Server pro odchozí poštu (SMTP): smtp.office365.com (uživatelé s poštovní schránkou v cloudu Office 365 (studenti a někteří zaměstnanci), smtps.upol.cz (zaměstnanci a jiní uživatelé)

Přihlašovací jméno: PortalID@upol.cz

Heslo: Heslo pro pro přístup k e-mailu

Port serveru pro příchozí poštu: 143

Šifrování příchozí pošty: STARTTLS

Port serveru pro odchozí poštu: 25

Šifrování odchozí pošty: TLS