Koleje

From UPwiki
Jump to: navigation, search

Město Olomouc i jeho okolí je známé svou bohatou historií a také množstvím kulturních a církevních památek. Koleje Univerzity Palackého se nachází v těsné blízkosti historického jádra Olomouce. Areály kolejí nabízejí služby volnočasové, ale i zcela praktické (např. zdravotnická zařízení). 

Více informací o jednotlivých kolejích získáte z článků v následujícím seznamu kolejí:

Seznam kolejí:

Závady na kolejích

Závady na pokoji nebo kdekoliv jinde v rámci kolejí se zapisují buď do knihy závad na recepci kolejí nebo se dá použít elektronický formulář na stránkách Správy kolejí a menz: http://www.skm.upol.cz/zavady/. Pokud se jedná pouze o prasklou žárovku, postačí zajít na recepci koleje a požádat o novou. 

V případě, že se takto nedomůžeš opravy, můžeš se obrátit na kolejní referentku tvé koleje anebo na tvého zástupce v Kolejní radě