Přístup k počítačové síti

Z UPwiki
Verze z 4. 11. 2016, 13:40, kterou vytvořil Babuto00 (diskuse | příspěvky) (Co dělat při potížích s připojením?)

Přejít na: navigace, hledání
Jiné jazyky:
čeština • ‎English

Na Univerzitě Palackého se můžete připojit k internetu několika možnými způsoby. Nejčastějším způsobem je připojení za pomocí bezdrátové sítě (WiFi), ale můžete se připojit i za pomoci pevné sítě (LAN). Systém zabezpečeného internetového připojení je realizován v rámci projektu EDUROAM.

Díky zapojení UP do tohoto projektu mají naši studenti i zaměstnanci možnost připojovat se stejnými přihlašovacími údaji i na řadě dalších vysokých škol a institucí v ČR i v Evropě. O nastavení připojení do těchto sítí se informujte na webových stránkách konkrétní organizace, které najdete v seznamu připojených institucí v ČR nebo v seznamu evropských institucí.

Pro připojení k internetu je nutné vlastnit odpovídající technické vybavení a údaje pro přihlášení (jméno a heslo).

Pevné připojení (LAN)

 • Volně přístupné zásuvky v Ústřední knihovně ve Zbrojnici a na kolejích.

Bezdrátové připojení (WiFi)

 • V některých částech budov UP existuje možnost připojit se do univerzitní sítě pomocí bezdrátového připojení. Jméno bezdrátové sítě je eduroam. Nově je zavedena síť UPOL, viz. dále.

Co musím udělat, než se připojím k bezdrátové síti UP?

Seznámit se s pravidly

Je nutné se seznámit s pravidly využívání počítačové sítě, které jsou popsány ve Směrnici rektora UP. Při využití služby VPN nebo WiFi se automaticky stáváte součástí naší sítě, a proto je nutné znát svá práva a povinnosti. Tato směrnice je pro uživatele sítě závazná.

Mít zabezpečené zařízení

Je potřeba mít nainstalovaný antivirový program (Avast!, AVG, atd.) a používat dostatečně aktualizovaný operační systém (Windows, OSX, atd.). Pokud budete na síti UP využívat nedostatečně zabezpečený přístroj, ohrozíte tím nejen vlastní počítač nebo telefon, tablet, ale i přístroje ostatních uživatelů sítě. Napadený stroj může sloužit k útokům na další uživatele. Viz. Bezpečnost a antivirová ochrana

Zjistit si přihlašovací údaje pro připojení

Pro přístup do bezdrátové internetové sítě (eduroam) je nutné mít přihlašovací jméno a heslo. Jméno pro přihlášení k síti eduroam tvoří přihlašovací jméno do Portálu (tzv. Portal ID) a zadává se ve tvaru Portal ID@upol.cz. (Upozornění: Toto není e-mailová adresa!)

 • Studenti UP - Studenti mají možnost si Portál ID vyhledat v Kontaktech.
 • Zaměstnanci UP - Zaměstnanci své přihlašovací jméno zjistí od svého správce počítačové sítě.
 • Hosté UP:
  • Uživatelé z institucí zapojených v projektu eduroam používají jméno a doménu podle pokynů své organizace. Nastavení vlastností připojení však musí přizpůsobit podle návodu platného na UP.
  • Pro hosty UP (nečleny eduroam) a pro případ konferencí existuje tzv. hostitelský účet upol-guest, jehož heslo se pravidelně mění. Kontaktujte správce počítačové sítě příslušné části, kde se chcete připojit, případně CVT.

Heslo pro přístup do sítě eduroam si studenti a zaměstnanci UP vytvářejí sami. Po přihlášení do Portálu UP vyhledejte odkaz Upravit můj profil –> Změna hesla pro WiFi, LAN a VPN (=Virtual Private Network). Detailnější návod pro změnu hesla naleznete zde

Připojení osobních počítačů a notebooků na kolejích viz http://kolejnet.upol.cz/

Návody k WiFi připojení (EDUROAM)

Následující návody slouží k co nejjednoduššímu a nejpřímočařejšímu nastavení WiFi sítě EDUROAM pro aktuálně nejpoužívanější systémy. Pro ty z vás, kteří se více orientují v počítačových systémech, jsou k dispozici další návody pro ostatní systémy na stránkách eduroam.cz. (Tyto návody se liší jen jménem RADIUS serveru - radius3.upol.cz - a nastavením certifikátu AddTrust External CA Root [případně UTN-USERFirst-Hardware]).

Manuály pro systémy Windows

Manuály pro Mac OSX

Manuály pro mobilní zařízení (telefony, tablety)

Připojení k WiFi síti UPOL

Na Univerzitě Palackého je nyní možné se nově připojit k WiFi síti UPOL, která má za cíl usnadnit přístup k WiFi všem studentům a zaměstnancům. Některá zařízení mají problémy s připojením k eduroamu, proto vznikla tato nová síť. Heslo k této síti získá každý uživatel po přihlášení do Portálu v záložce Služby. Heslo se bude měnit nejméně každý semestr, ale ke změně hesla může dojít z bezpečnostních důvodů i častěji. V této síti se nebudete moci připojit k univerzitním informačním zdrojům či informačním systémům školy (ESS, SAP atd.), které zůstávají dostupné pouze přes Eduroam. Rychlost na síti UPOL může být omezena a provoz může být z bezpečnostních důvodů monitorován.

Přístup do počítačové sítě UP prostřednictvím VPN

Do počítačové sítě UP se obvykle můžete dostat jen z prostor Univerzity Palackého. Pokud zrovna cestujete nebo upřednostňujete studium z pohodlí domova a potřebujete mít přístup k univerzitní počítačové síti, máte možnost se připojit do univerzitní sítě takřka odkudkoliv, a to skrze službu VPN (Virtual Private Network). Ta nám umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako byste se nacházeli v prostorách UP. Můžete přistupovat k databázím a informačním systémům, jejichž užití je z licenčních či bezpečnostních důvodů limitováno pouze na prostor Univerzity Palackého, stejně jako byste seděli v prostorách UP, např. na fakultě nebo kolejích.

K čemu VPN nejčastěji použijeme?

 • přístup k univerzitou předplaceným elektronickým informačním zdrojům
 • spuštění klienta STAGu nebo SAPu
 • přístup do MS sítě (možnost používat sdílené tiskárny, síťové disky,..)
 • chráněný, šifrovaný přístup k prostředkům v naší síti

Návody k VPN připojení

Jak funguje VPN?

Váš počítač nejprve naváže spojení s univerzitním VPN serverem, který ověří vaše přihlašovací údaje. Mezi počítačem a serverem se pak vytvoří zvláštní druh připojení, tzv. tunelového připojení. V něm jsou veškerá procházející data šifrována a chráněna proti odposlechu během jejich přenosu. Náš server příchozí data rozšifruje a předá je dál. Zabezpečený přenos dat je jednou z nesporných výhod VPN. Během VPN připojení používá váš počítač IP adresu, kterou dostává přidělenu z našeho adresního prostoru. Zvenku to potom vypadá, že je váš počítač připojený přímo v naší síti.

Přidělované IP adresy

Počítačová síť UP používá adresový prostor 158.194.0.0 až 158.194.255.255 (adresa třídy B). Pokud se připojíte pomocí VPN, dostane Váš počítač IP adresu, která bude začínat dvojčíslím 158.194. x.x.

Co dělat při potížích s připojením?

Pokud se vám podaří připojit k VPN, ale vypadne vám připojení k internetu, nastavte si prosím DNS na 158.194.244.2.

Na UP jsou aktivní dvě VPN, nedaří-li se vám připojit na adresu 158.194.254.9 zkuste 158.194.254.10.