UPwiki:Ochrana osobních údajů

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

Tato pravidla upravují vztah mezi uživateli univerzitní wiki (dále jen "uživatel") a Univerzitou Palackého (dále jen "provozovatel").

 1. Provozovatel je povinen chránit osobní údaje poskytnuté uživateli a nakládat s nimi podle platných zákonů České republiky.
 2. Na serveru univerzitní wiki využíváme analytické nástroje třetích stran, které sledují statistiky návštěvnosti a využívání webu, abychom mohli zlepšovat naše služby a jejich užitečnost akademické obci Univerzity Palackého. Rozhodně však nesdílíme žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohli vést k identifikaci konkrétní osoby.
 3. Uživatel je povinen řídit se dále uvedenými body
  1. Uživatel nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou, nebo by mohly být, v rozporu s platnými zákony České republiky.
  2. Uživatel nebude tuto službu užívat ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele.
  3. Uživatel je povinen chovat se při využívání služeb univerzitní wiki podle morálních zásad. Nebude vědomě poškozovat provozovatele, ostatní uživatele této služby ani její už vytvořený obsah.
  4. Na server je výslovně zakázáno vkládat reklamu bez svolení provozovatele serveru.
  5. Je zakázáno přidávat příspěvky s urážlivým, pornografickým nebo jinak závadným obsahem.
  6. Uživatel nesmí na server uložit obsah chráněný autorskými právy někoho jiného. Provozovatel serveru Nostis.org si vyhrazuje právo v případě podezření z porušení tohoto bodu tento obsah smazat a informovat Policii České republiky.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit editační oprávnění uživatele nebo i jeho možnost navštěvovat univerzitní wiki a užívat její služby, pokud uživatel poruší podmínky uvedené v tomto dokumentu.
 5. Univerzita Palackého, moderátoři univerzitní wiki ani jiné osoby podílející se na správě serveru nijak nezodpovídají za obsah příspěvků uživatelů tohoto serveru.
 6. Uživatel vložením obsahu chráněného vlastními právy duševního vlastnictví uděluje Univerzitě Palackého bezúplatnou nevýhradní licenci na jeho používání pro účely univerzitní wiki.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Změny jsou platné dnem jejich zveřejnění.


Dne 22.1.2016