Správci počítačové sítě

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání
Jiné jazyky:
čeština • ‎English

Správci počítačové sítě mají na starost jednotlivé části univerzitní počítačové sítě a zajišťují její fungování. Mají na starosti část univerzitní sítě (např. fakultu) v rámci níž se starají o počítače, systémy, programy, provoz operačního systému a síťové služby. Na některých, obzvláště těch velkých fakultách, je správců několik, jelikož jedna fakulta může být rozprostřena v několika vzájemně vzdálených budovách napříč městem.

Starají se o technický stav počítačů i připojených zařízení, zařizují opravy poškozených počítačů a komponent. Mají přehled o všech kabelech, síťových zásuvkách, vysílačích pro bezdrátové připojení a dalších zařízeních. Správci sami navrhují změny počtu a rozmístění síťových zásuvek dle požadavků a potřeb uživatelů, opravy a zásahy do síťového systému řeší s technickým nebo síťovým oddělením CVT. Při zjištění závad či útoků v síti informuje síťové oddělení CVT.

Společně se síťovým oddělením CVT spravují uživatelské účty, kontrolují přístupová práva uživatelů, informují uživatele o jeho přihlašovacích údajích k poštovnímu účtu. V případě shody jména a příjmení uživatelů navrhnou adekvátní řešení.

Kromě servisních služeb poskytují správci konzultace k veškerým nákupům výpočetní techniky z grantových prostředků. Veškeré nákupy výpočetní techniky by měly probíhat dle platných směrnic, správci nezodpovídají za podporu zařízení, která byla zakoupena mimo určená pravidla a směrnice. Je nutné zmínit, že správci neopravují domácí počítače, neinstalují hry, nelegální software ani neshánějí pro uživatele hudbu či filmy.

Kontakty na správce počítačové sítě:

CMTF
Mgr.Eva Slavíčková *

tel: 58563 7300

mobil: 720310417  

eva.slavickova@upol.cz   
 FTK Ing. Pavel Brázda *

tel: 58563 6040

mobil: 739249059 

pavel.brazda@upol.cz  
 FF Medard Kuřímský *

tel: 58563 3049

medard.kurimsky@upol.cz

Aleš Vánský
tel: 58563 3059  ales.vansky@upol.cz
Miroslav Pejř tel: 58563 3043 miroslav.pejr@upol.cz
Miroslav Lupečka
tel: 58563 3047  miroslav.lupecka@upol.cz
 PDF
Ing. Ivana Weberová *

tel: 58563 1793

mobil: 605377256

ivana.weberova@upol.cz  
Ing. Jiří Štencl tel: 58563 5040 jiri.stencl@upol.cz

Konvikt (Umělecké centrum) –

- katedry PdF

Mgr. Eva Slavíčková

tel: 58563 7300

mobil: 720310417 

eva.slavickova@upol.cz Katedra biologie (Purkrabská ul.)
 PŘF Ing. Adéla Mayerová *

tel: 58563 4055

mobil: 739249055 

adela.mayerova@upol.cz Envelopa
Mgr. Jan Klapal 

tel: 58563 4969

mobil: 739329897 

jan.klapal@upol.cz Holice
 LF Aleš Pop *

tel: 58563 2957

mobil: 739249057

ales.pop@upol.cz  
Tomáš Kopečný, DiS tel: 585632958 tomas.kopecny@upol.cz  
 FZV Martin Fasner *

tel: 58563 2810

martin.fasner@upol.cz
 
 PF
Mgr. Petr Šuta *

tel: 58563 7553

mobil: 739249053 

petr.suta@upol.cz  

   * Označení těch správců sítě, kteří mají na starosti mimo jiné i správu studentských účtů (u příslušné fakulty), případně poskytují studentům konzultace.

Správci počítačových sítí univerzitních zařízení a služeb

Jakub Menšík

tel: 58563 1825

mobil: 739249058

jakub.mensik@upol.cz

Rektorát

Britské centrum

Ústřední knihovna,

Konferenční servis,

AVC, CDV (Zbrojnice)

Mgr. Petr Jančík 

tel: 58563 1761

petr.jancik@upol.cz

VUP

Ing. Petr Jasný

tel: 58563 8009 

petr.jasny@upol.cz

SKM - správci zaměstnanecké sítě


správci studentské sítě KOLEJNET

mobil: 733690736

v úřední hodiny na

http://kolejnet.upol.cz

kolejnet@upol.cz

KOLEJE - správci studentské sítě (všechny koleje kromě Vančurova a Chválkovice)

Přednostně kontaktujte své příslušné správce sítě na fakultách.
Help-line CVT UP: 585 631 842, v Po-Pá 8:30 – 15:30 hod (mimo problémů Kolejnetu).
Síťový servis UP mimo pracovní dobu příslušných fakultních správců a mimo hodiny help-line CVT UP: mobil 602376365 (mimo problémů Kolejnetu).