Průvodce ubytováním na kolejích

From UPwiki
Jump to: navigation, search

O vysokoškolské koleje a menzy Univerzity Palackého se stará Správa kolejí a menz (SKM). Kompletní seznam ubytovacích zařízení a bližší informace o nich najdete v článku Koleje. Pokoje na všech kolejích nabízejí podobný komfort, ceny pokojů jsou odstupňovány podle vybavení a počtu lůžek. Přesné podmínky a pravidla ubytování určuje Řád vysokoškolské koleje UP v Olomouci.

Jak se ubytovat?

Veškeré důležité informace a návod k tomu, jak se ubytovat a ubytování zaplatit, naleznete na stránkách SKM - https://skm.upol.cz/ubytovani/pro-studenty/.

Důležitá telefonní čísla

Dlouhodobé ubytování studentů UP nad 1 měsíc: 
585 638 025 - koleje J.L.Fischera, gen Svobody, Chválkovice
585 638 026 - koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka
585 638 883 - koleje Neředín I - IV, E. Rošického

Krátkodobé ubytování studentů a hostů do jednoho měsíce (Hostel), dlouhodobé ubytování lektorů a zaměstnanců UP: 585 638 016, 777 000 202

Informace pro studenty vyšších ročníků

Studenti druhých a vyšších ročníků, kteří chtějí na kolejích bydlet i v dalším akademickém roce, by neměli zapomenout uzavřít smlouvu o ubytování. Pokud nemůžete přijít osobně (např. kvůli dlouhodobému pobytu v cizině), stačí, když tuto informaci sdělíte písemně.

Povinností SKM UP je do 1. září vyvěsit na webových stránkách oznámení pro studenty druhých a vyšších ročníků, kteří požádali o přidělení ubytování a v prvním kole ubytovacího řízení neuspěli.

Důležitá telefonní čísla

Ubytování studentů do jednoho měsíce: 585 638 016, 585 638 017

Ubytování studentů UP nad jeden měsíc: 585 638 026 (606 398 176), 585 638 025, 585 638 883

Ostatní ubytování

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje ubytování i svým zaměstnancům, především pedagogickým a vědeckým pracovníkům fakult.

Univerzita Palackého nabízí také ubytování hostelového typu, které slouží návštěvám UP a veřejnosti.