Průvodce ubytováním na kolejích

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

O vysokoškolské koleje a menzy Univerzity Palackého se stará Správa kolejí a menz (SKM). Kompletní seznam ubytovacích zařízení a bližší informace o nich najdete v článku Koleje. Pokoje na všech kolejích nabízejí podobný komfort, ceny pokojů jsou odstupňovány podle vybavení a počtu lůžek. Přesné podmínky a pravidla ubytování určuje Řád vysokoškolské koleje UP v Olomouci.

Jak se ubytovat?

Podmínkou je být přijat ke studiu na UP, pak je teprve možné podat žádost o přidělení ubytování pro následující akademický rok. Žádost o přidělení ubytování v systému ISKaM podávejte na adrese iskam.upol.cz. Podrobný návod jak podat žádost a jak si vybrat konkrétní pokoj naleznete zdeNevíte, jakou kolej si zvolit? Přečtěte si online průvodce kolejemi, který byl vydán pod záštitou Správy kolejí a menz..

Koleje se přidělují podle několika základních pravidel:

  • dojezdová časová vzdálenost
  • sociální a zdravotní důvody

Elektronický ubytovací systém všechna kritéria zohlední a automaticky vytvoří „ubytovací seznam“ studentů. Žádosti se uspokojují průběžně, zpravidla dvakrát až třikrát týdně.

Rozhodnutí o přidělení ubytování hledejte na webových stránkách: přihlaste se do ubytovacího systému, kde najdete konečný verdikt. Pokud patříte mezi šťastné ubytované, můžete si rovnou rezervovat konkrétního místo, kde chcete bydlet.

Pokud Vám místo na kolejích přidělili, máte čtrnáct dní čas na uzavření Smlouvy o ubytování a zaplacení zálohy ve výši 1500 Kč. V opačném případě může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Smlouvu se uzavírá osobně u referentky příslušné koleje. Pokud ze závažných důvodů nemůžete uzavřít Smlouvu o ubytování do čtrnácti dnů, nahlaste tuto skutečnost s uvedením jména, příjmení, koleje, pokoje a data předpokládaného podpisu smlouvy e-mailem na adresu koleje@upol.cz.

Nezapomeňte! Pokud jako student prvního ročníku do zahájení výuky neuzavřete smlouvu o ubytování, ztrácíte právo na přidělené ubytování. Pro jistotu pravidelně sledujte webové stránky kolejí a menz (hlavně aktuality na úvodní stránce), aby Vám neutekla žádná důležitá informace. Ze stejného důvodu se alespoň jednou týdně podívejte na svůj e-mail, který vám byl přidělen při zápisu do studia.

Jak zaplatit za koleje?

Využít můžete inkasní platbu z osobního účtu, trvalý příkaz nebo převod z účtu. Platit můžete také v hotovosti, zejména při nástupu k ubytování. Ve výjimečných případech je možné platit platební kartou (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express), tam, kde to umožňuje technické vybavení SKM UP. Platby kartou jsou ale zpoplatněny manipulačním poplatkem.

Bankovní spojení - Komerční banka č.ú.19-1146360257/0100, specifický symbol (SS) je 324302.

Upozornění: Specifický symbol se uvádí pouze pro platbu ubytovací jistiny. Pro platbu kolejného se neuvádí. Variabilní symbol (vaše rodné číslo bez lomítka) se však uvádí vždy.

Zahraniční studenti a také studenti ze SR, kteří mají rodné číslo vygenerované UP, použijí toto rodné číslo (obsahuje v koncovém čtyřčíslí dvě písmena, písmena do variabilního symbolu nezadávejte, celé rodné číslo prosím uveďte i s písmeny a s uvedením jména a příjmení ve zprávě pro příjemce). Počítejte s tím, že bankovní převod trvá v ideálním případě 2 pracovní dny.

Informace pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ4401000000191146360257, SWIFT: KOMBCZPPXXX adresa pobočky: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, Tř. Svobody 14, 772 00 Olomouc, Czech Republic

Důležitá telefonní čísla

Dlouhodobé ubytování studentů UP nad 1 měsíc: 
585 638 025 - koleje J.L.Fischera, gen Svobody, Chválkovice
585 638 026 - koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka
585 638 883 - koleje Neředín I - IV, E. Rošického

Krátkodobé ubytování studentů a hostů do jednoho měsíce (Hostel), dlouhodobé ubytování lektorů a zaměstnanců UP: 585 638 016, 777 000 202

Informace pro studenty vyšších ročníků

Studenti druhých a vyšších ročníků, kteří chtějí na kolejích bydlet i v dalším akademickém roce, by neměli zapomenout uzavřít smlouvu o ubytování. Pokud nemůžete přijít osobně (např. kvůli dlouhodobému pobytu v cizině), stačí, když tuto informaci sdělíte písemně.

Povinností SKM UP je do 1. září vyvěsit na webových stránkách oznámení pro studenty druhých a vyšších ročníků, kteří požádali o přidělení ubytování a v prvním kole ubytovacího řízení neuspěli.

Důležitá telefonní čísla

Ubytování studentů do jednoho měsíce: 585 638 016, 585 638 017

Ubytování studentů UP nad jeden měsíc: 585 638 026 (606 398 176), 585 638 025, 585 638 883

Ostatní ubytování

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje ubytování i svým zaměstnancům, především pedagogickým a vědeckým pracovníkům fakult.

Univerzita Palackého nabízí také ubytování hostelového typu, které slouží návštěvám UP a veřejnosti.