Přístup k on-line zdrojům

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání
Jiné jazyky:
čeština • ‎English
Univerzita Palackého v Olomouci umožňuje zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro potřeby svých studentů a akademických pracovníků, a to výhradně pro jejich akademickou potřebu. 

UP zpřístupňuje především licencované zdroje, u kterých uzavřela smlouvu s dodavatelem. Elektronické informační zdroje mohou být dostupné z celé UP nebo jen z některých fakult. U některých zdrojů je licence omezena na počet současně pracujících uživatelů. S licencovanými informačními zdroji (s výjimkou zdrojů Shibboleth) je možné pracovat na počítačích zapojených v počítačové síti UP nebo odkudkoli prostřednictvím sítě VPN. K elektronickým zdrojům přistupujte z webových stránkech ezdroje.upol.cz. Uživatelé mají prostřednictvím technologie Shibboleth přístup pouze k některým elektronickým informačním zdrojům a mohou k nim přistupovat pomocí jediného přihlašovacího jména a hesla (Portál ID a heslo) odkudkoliv a bez jakéhokoli dalšího nastavování počítače.

Shibboleth

Technologie Shibboleth umožňuje uživatelům pohodlný přístup k chráněným zdrojům, které má UP právo využívat, a to bez nutnosti nastavování počítače. Shibboleth umožňuje vstup do licencovaných databází pouze pomocí přihlašovacího jména a hesla. Jméno a heslo je shodné s tím, které uživatel zadává při přihlášení do Portálu UP.

Jak poznám, které zdroje jsou přístupné prostřednictvím Shibboleth?

Databáze, do kterých je možné vstupovat prostřednictvím Shibboleth jsou na webových stránkách http://ezdroje.upol.cz označeny nápisem Shibboleth v hranatých závorkách (kromě zdrojů Science Direct a Scopus).

Shibboleth 01.png

Jak se do databází Shibboleth přihlásím z domova?

Předvedeme si proces přihlášení přes Shibboleth na databázi Web of Science. Klikneme na nápis Shibboleth, který vidíme v seznamu zdrojů vedle tlačítka připojit (viz. obrázek výše)


Krok 1: V rozrolovacím menu zvolíme možnost „Czech academic identify federation eduID.cz“ a potvrdíme tlačítkem Go.

Shibboleth 02.png

Krok 2: Po pokynu Zvolte svou domovskou organizaci vyberete v rozrolovacím menu Univerzita Palackého v Olomouci a kliknete na tlačítko Zvolit.

Shibboleth 03.png

Krok 3: Nyní se přihlaste pod stejným jménem a heslem jako do Portálu UP.

Shibboleth 04.png

EBSCOhost

Úplně totožný postup funguje i u dalších databází, např. databází na platformě EBSCOhost.

Krok 1: V rozrolovacím menu zvolíme možnost „Czech academic identify federation eduID.cz“.

Shibboleth 05.png

Krok 2: Nyní vyberete v rozrolovacím menu Palacký University, Olomouc.

Poté se přihlásíte pod stejným jménem a heslem jako do Portálu UP.

Shibboleth 06.png

Science Direct a Scopus

Do těchto dvou databází se lze přihlásit následujícím způsobem (ukážeme si postup jen na databázi Scopus). Jediný rozdíl v postupu přihlášení je ten, že po vstupu na stránku kliknete v pravém horním rohu na Login a zvolíte Go to Athens / Institution login. Následně je pak již postup stejný jako u předchozích databází.

Shibboleth 07.png