Novinky ve STAGu

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

V listopadu 2015 byla nahrána nová verze STAGu na Portál UP. Jaké novinky tato verze obsahuje?

 • V portletech Zkouškové termíny a Zapisování známek byla doplněna tooltipová nápověda s názvem předmětu ke zkratce předmětu.
 • Doplnili jsme možnost tisku názvu kvalifikační práce v portletu Potvrzení o studiu. Byl také zapracován nový účel potvrzení o studiu a to 'účast na promoci'. Pokud je zvolen, tiskne se i datum promoce.
 • Označení převedených, uznaných a odložených předmětů bylo sjednoceno v portletech Studium, Plnění předmětů a v zápisovém listu A.
 • V portletu Rozvrh se nyní již neukazují předměty, které byly uznány a které student ve skutečnosti aktuálně nestuduje.
 • V Docházkových listech byl doplněn název předmětu.
 • Kvalifikační práce obsahuje parametr VKP_NEOVEDVZDANE_PO_PRIHLASENI, který nyní bere v potaz nejen vyplnění data odevzdání práce, ale v případě nevyplněného data odevzdání práce kontroluje i případné datum obhajoby práce a pokud je vyplněno (nebudoucím datem) be se kvalifikační práce jako odevzdaná
 • Portlet Kvalifikační práce obsahuje následující změnu: pokud je nastaven parametr DP_NAZEV na ‚A‘ a není vyplněn u VŠKP název dle studenta, pak se při vyhledávání VŠKP dle názvu porovnává vstupní hodnota oproti hlavnímu tématu VŠKP. Tento portlet navíc obsahuje portlet Podklad pro zadání kvalifikační práce, kde byl zaveden nový parametr VKP_SKRYT_ZADAVANI_PODKLADU. Při jeho nastavení se zruší v portletu možnost „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“. Je to vhodné v případě, že se používá aplikace Vypisování témat VŠKP/Výběr tématu VŠKP.
 • V Informacích o přijímacím řízení byla doplněna informace o podané žádosti o odvolání uchazeče o studium. Uchazeč tak hned ví, že se s jeho žádostí pracuje a nemusí tuto informaci ověřovat jinými způsoby.
 • Budovy jsou nyní řazeny v dohledávači portletu Místnosti dle zkratky.
 • Při volbě lokality se v portletu Volných místností (rok i semestr) omezí výběr budov jen na budovy z dané lokality.
 • Vyučujícím se zobrazí kontakty jen na stávající studenty nebo studenty přerušení v portletu Studenti, pokud je nastaven parametr ZOBRAZIT_KONTAKTY_STUDENTA_UC.
 • V portletu Grafické přehledy, který je součástí portletu STAG – jiné je nyní možnost výběru nových parametrů: CŽV, Platba za delší studium, Překročení standardní doby studia, Kraj bydliště, Kolo přijímacího řízení (lze použít i na ose X a v porovnání), Jazyk studia, Ke dni, Mobility (lze použít i na ose X a v porovnání) a Nástup osoby (rok, kdy student poprvé začal studovat na škole své první studium). Zároveň byla doplněna nápověda k několika podmínkám. Počet převedených přihlášek – měsíc převedení lze použít do podmínky, grafů i porovnání. Počet studentů – nová podmínka kód ukončení, – u hodnocení Evaluace výstup "Počet respondentů", možnost zadat rozsah akademických roků.
 • ECTS přihlášce bylo přidáno nové políčko k ECTS přihlášce (příjezdy), jde o políčko se zaškrtávátkem, jehož účel si škola určí sama. Popisek lze nastavit parametrem ECTS_VLASTNI_DOTAZ_TITULEK a je-li nastaven, pak se políčko zobrazuje v ECTS přihlášce pod položkou "Žádá o kolej".
 • Taktéž byla přidána titulní obrazovka se třemi otázkami pro uchazeče stejně jako u e-přihlášky (tu my nemáme, máme vlastní e-přihlášku). Ve výchozím případě zatím vypnuto, od verze vydané 1. 12. 2015 bude ale již ve výchozím případě zapnuto (pokud se zákaznici nevyjádří, že o to nemají zájem). Jde o pokus o vylepšení situace, kdy cizinec vstupuje do aplikace poněkolikáté, co nejvíce mu znesnadnit, aby si vytvořil další identitu v systému, ale donutit ho si vybrat tu, co už měl. Na přihlašovací obrazovce po zadání údajů (v pravé části), pokud již takový uživatel v systému existuje, je uchazeč vizuálně více nucen zvolit si jednu z těch identit. Navíc došlo ke sjednocení mechanismu na dohledání již existující identity v ECTS-přihlášce (je často možné, že uchazeči nejdřív omylem vyplní jednu, pak druhou přihlášku, a tím dostanou různá pseudorodná čísla). To by nyní mělo nastávat výrazně méně.
 • Do celé aplikace ECTS výjezdy a příjezdy (do všech formulářů) byla doplněna nově kontrola kódování zadávaných textů v textových položkách formulářů. Nově si aplikace nenechá zadat žádné znaky, které nelze překódovat do kódování databáze IS/STAG (ISO-8859-2), tj. zadají-li například nějaké exotické znaky (cokoliv z UTF-8, co v ISO není), dojde k chybě a donutí to uchazeče znaky upravit. Dříve došlo k nežádoucí změně těchto znaků na otazníky.
 • Došlo k vylepšení v ECTS portletech: přidání exportu u výjezdů do Excelu, přidání sloupečku do exportu, rozšíření vyhledávacích filtrů, rozšíření zobrazených položek v seznamu nalezených výjezdů/příjezdů, možnost hromadné změny stavu mobility u více výjezdů/příjezdů, při vyhledávání předmětů u příjezdu je možné do políčka "Course Code" zadat přímo i řetězec "KIV/PPA1" (jak jsou na něj uchazeči zvyklí z Course Catalogu), moznost editace koordinátorem (a na základě parametru ECTS_JAZYK_PRISTUP_STUDENT i případně studentem) nove položky 'hlavní vyučovací jazyk' u výjezdu (která se tiskne na LA).
 • V portletu ECTS Výjezdy proběhla úprava předmětu a našich nahrazujících předmětů, bylo přidáno zaškrtávátko 'jen předměty studentova plánu'. Zároveň byly upraveny dokumenty LA, CHLA a TOR kvůli zavedení parametru ECTS_KONTAKT_OS_FAK_PODEP_KOOR. V případě nastavení tohoto parametru na hodnotu ‚A‘ je zde zobrazeno vždy jméno fakultního podepisujícího koordinátora, který je u výjezdu zadán. Pokud není fakultní podepisující koordinátor u výjezdu zadán, nezobrazí se zde žádné jméno.
 • Vznikl nový portlet Využití místností. Procenta využití místností jsou vypočtena z rozvrhových akcí. Tyto rozvrhové akce se po kliknutí na dané procento zobrazí v dialogovém okně. Procento využití u rozvrhové akce reprezentuje procentní využití dané místnosti touto rozvrhovou akcí za vybraný semestr daného roku. V průběhu listopadu byly v portletu odstraněny chyby.
 • Bylo opraveno předávání diakritiky v URL z Rozcestníku na Websphere.
 • Portlet Poplatky za studium je zpřístupněn i pro novou roli Management.
 • V portletu Rozvrhy došlo k následující změně: pokud je díky novým možnostem rozvrhování mimo semestr nějaká rozvrhová akce například pro předmět vyučovaný v letním semestru, rozvrhová akce má u sebe uvedeno SEMESTR=LS, ale ve skutečnosti svými parametry týden od-do byť i částečně spadá i do zimního semestru, je nyní nově zobrazena v rozvrhu, u kterého je jako filtr zadaný ZS. Platí i naopak ZS vs. LS.
 • Zobrazení informace o době od/do placení poplatku bylo upraveno v portletu Informace o uživateli. Nově za slovo "dní" přibylo ještě slovo "studia", tj. zobrazuje se informace o počtu dní, kdy student skutečně studoval, tedy pokud již např. 100 skutečných dní platí poplatky, ale z toho 99 dní je přerušeným studentem, zobrazí se jednička (jeden den skutečného studia).