Portál UP

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání
Toto je přeložená verze stránky Portal UP, překlad je hotový z 100 %.

Jiné jazyky:
Portal 01.png
Upozornění: Předchozí zobrazovaný název „Portal UP“ je nahrazen zobrazovaným názvem „Portál UP“. Portál Univerzity Palackého funguje v rámci informačního systému studijní agendy IS/STAG. Systém vznikl a je vyvíjen Střediskem informačních systémů na Západočeské univerzitě v Plzni. STAG je informační systém pro vedení studijní agendy Univerzity Palackého. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek, předzápis předmětů, atd. Systém v současnosti používá sedmnáct škol v České republice. Z toho jedenáct je veřejnoprávních vysokých škol či univerzit, pět jsou soukromé vysoké školy a jedna je vyšší škola odborná.

Co najdu v Portálu?

Portál zastřešuje studijní agendu, stravovací, ubytovací systém, e-learningový systém, courseware, systém pro správu dokumentů, aplikace pro zaměstnance UP atd. Zároveň umožňuje single sign-on přístup do systému a nabízí vyhledávání v kontaktech, zobrazení publikační činnosti jednotlivých zaměstnanců, zobrazení map a plánů budov, informace ze studijní agendy. 

Informace pro studenty prvního ročníku

Po zápisu do 1. ročníku studia je během dvou až tří dnů každému studentovi přiděleno osobní číslo (STAG login), které ho provází po celou dobu studia a slouží jako jeho jednoznačná identifikace, má podobu Fxxxxx (např. F12345). Toto číslo si student může vyhledat na portálu v záložce Kontakty po zadání jména a příjmení do hledání studentů na UP. Student uvádí toto číslo při vyplňování žádostí, dotazech na studijním oddělení, při kontrole svých výsledků ve STAGu – pokud studuje více než jeden studijní obor, apod.

Jak se přihlásit do portálu?

Pro přihlášení do Portálu klepněte na tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu úvodní stránky portálu, nebo v tabulce Přihlásit se na hlavní stránce Portálu.

  • Zaměstnanec UP: Zaměstnanec údaje pro přihlášení do Portálu UP získá od svého správce počítačové sítě.
  • Student UP: ID uživatele si můžete vyhledat v Kontaktech v portletu Vyhledávání studentů (pole Portál ID).
ObrazekKontakty.jpg
PortalID2.jpg

Heslo: vaše heslo je přednastaveno na rodné číslo bez lomítka, (pokud jste si ho již nezměnili).

Pokud si heslo nepamatujete, požádejte o reset hesla svého fakultního správce sítě, nebo napište na univerzitní Helpdesk http://www.helpdesk.upol.cz, případně v pracovní době volejte na číslo 585631842.

V případě potíží se obraťte na vašeho fakultního správce počítačové sítě.

Často kladené dotazy

Chci se přihlásit na Portál a neznám svoje uživatelské jméno. Jak jej mohu zjistit?

Studenti si své uživatelské jméno (Portal ID) najdou na portálu v záložce Kontakty nebo na Smlouvě o výpůjčce identifikační karty, kterou student podepisuje při přebírání karty. Pokud se nenajdete v Kontaktech nebo nemáte vytištěnou Smlouvu o výpůjčce karty k dispozici, pak můžete napsat na Helpdesk http://www.helpdesk.upol.cz, nebo v pracovní dobu zavolat na linku 1842.

Zaměstnanci si své uživatelské jméno (Portal ID) zjistí u svého správce počítačové sítě, nebo na klapce 1842 p. Čeplová. Uživatelské jméno je také vytištěno na Smlouvě o výpůjčce zaměstnanecké karty.


Budu se přihlašovat poprvé do Portálu, jaké heslo mám použít?

Při prvním přihlášení do Portálu zadává uživatel jako heslo své rodné číslo bez lomítka. Po přihlášení vyzve Portál uživatele ke změně hesla, které musí mít minimálně osm znaků, z toho je alespoň jedno písmeno a jedna číslice.


Chci si změnit heslo do Portálu. Jak to mám udělat?

Po přihlášení do Portálu použijete odkaz vpravo nahoře Upravit můj profil. Vyplníte stávající heslo, nové heslo a potvrdíte změnu. Nové heslo musí mít minimálně osm znaků, z toho je alespoň jedno písmeno a jedna číslice. Další změna hesla je možná nejdříve po šesti minutách.


Zapomněl jsem heslo do Portálu i do pošty. Jak mám postupovat?

V tomto případě lze provést pouze reset hesla do Portálu na původní tvar – tj. rodné číslo bez lomítka. Buď napíšete na Helpdeskhttp://www.helpdesk.upol.cz (anonymní požadavek - zapomenuté heslo) nebo v pracovní dobu využijete servisní číslo 58 563 1842 a požádáte o reset hesla pracovníka Centra výpočetní techniky, nebo svého fakultního správce sítě.