Identifikační karty

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka obsahuje změny, které nebyly označeny pro překlad.

Jiné jazyky:
čeština • ‎English

Identifikační karty

Studenti prezenčního studia mi mohou zvolit buď ISIC průkazy s mezinárodní platností nebo tzv. standardní modré IK. Studenti neprezenčního studia (kombinované, distanční, celoživotní vzdělání, univerzita třetího věku) a zaměstnanci dostávají tzv. standardní modré IK s potiskem a logem UP. Oba typy IK obsahují elektronický čip a jsou tak využívány v rámci univerzity, ale i mimo ni. Standardní modré IK se pak liší dle druhu využívaných služeb, lze s nimi využívat všechny služby na UP, ale nelze na ně uplatňovat slevy, které poskytuje karta ISIC. Pracoviště identifikačních karet zajišťuje všechny potřebné služby spojené se zaváděním, vývojem a výrobou identifikačních karet na UP. Zároveň spravuje všechny potřebné databáze pro uživatelské aplikace.

V současné době se používají dva typy identifikačních karet, pro všechny studenty to jsou zároveň průkazy studenta. Časté dotazy studentů týkající se administrace identifikačních karet.

Služby s přístupné pomocí IK:

  • stravovací systém v menze
  • knihovny
  • kopírky
  • vstupní systémy do budov a učeben
  • přístupový systém v počítačové studovně v budově Zbrojnice a na fakultách

POUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY V ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNĚ UP

Jak zadat dotaz týkající se administrace IK?

ŽÁDÁME studenty, aby pro veškeré dotazy týkající se nových karet, výměn karet, výdeje validačních známek a platby licencí používali výhradně uvedený odkaz na HelpDesk: http://helpdesk.upol.cz – kategorie Identifikační karty

Jedině tak můžeme zajistit adekvátní reakci na Vaše dotazy.

Typy identifkačních karet a jejich způsoby použití

POUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY V ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNĚ UP

ISIC

Jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta. Na UP je vydáván studentům prezenčního studia, kteří si o něj požádali. Student při nástupu ke studiu obdrží ISIC s mezinárodní platností nejen do konce daného akademického roku, ale do konce kalendářního roku, tj. až 16 měsíců.

ISIC plní dvě funkce – jednak umožňuje přístup ke všem aplikacím na UP jako karta standardní, rovněž se s ní lze prokazovat i mimo UP a využívat i velké množství výhod – slevy (nákup, stravování, vzdělávání), vstupné, cestování, ubytování, příspěvky na průkaz ISIC u bank, atd. – více na http://www.isic.cz.

Studentům Lékařské fakulty a studentům Fakulty zdravotnických věd se tiskne ISIC rozlišený barevným pruhem na rubové straně karty. Z této strany jim slouží ISIC zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.

Pro následující akademické roky lze prodlužovat mezinárodní platnost nákupem validační známky.

Pokud si student neprodlouží průkaz ISIC validační známkou, nemůže se prokazovat platným mezinárodním průkazem mimo UP Olomouc a je vyřazen z národní databáze platných průkazů ISIC. Na UP však zůstává karta plně funkční ve smyslu průkazu studenta.

Pro plné využití mezinárodního průkazu ISIC (slevy mimo UP) je třeba si provést aktivaci na http://www.mujisic.cz

Zakoupení validační známky a prodloužení mezinárodní platnosti není na UP povinné.

Elektronická platnost průkazu studenta ISIC v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a průkaz je platný po celou dobu studia.

Standardní modrá IK

Je průkaz studenta určený převážně pro všechny studenty neprezenčního studia, ale i studenty prezenční formy studia, kteří nežádají o mezinárodní průkaz ISIC. Využití karty je pouze na UP. Různé typy této IK jsou rozlišeny podle způsobu využití popisným pruhem na pravé straně karty (u staršího typu karet textem pod fotografií), např. student-ostatní, student-prezenční, ostatní.

Od září 2016 UP v Olomouci zahájila tisk karet v novém jednotném vizuálním stylu. V platnosti zůstávají oba typy karet.

Studentům Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd se tiskne od akademického roku 2017/18 karta UP rozlišená barevným grafickým prvkem. IK slouží zároveň jako jmenovka ve FN Olomouc.

Na základě rozhodnutí vedení UP se platnost standardních průkazů studenta od akademického roku 2011/2012 neprodlužuje validační známkou.

Elektronická platnost průkazu studenta (Standardní karta UP pro studium prezenční, kombinované, distanční, CŽV, U3V apod.) v univerzitních informačních systémech je automaticky aktivována po zápisu do vyššího ročníku a IK je platná po celou dobu studia.

Karta zaměstnance

Kartu zaměstnanec využívá pro potřeby stravování v menze, vstupů do budov a pracovišť, k výpůjčkám knih. Od roku 2007 je vydávána zaměstnancům zdarma a ti, kteří mají kartu vydanou před tímto rokem, obdrží vratnou kauci zpět při ukončení pracovního poměru a jejím vrácení. Karty tisknuté od září 2015 jsou dle nového vizuálního stylu rozlišeny popisným pruhem na pravé straně slovně: zaměstnanec, pedagog nebo senior. V platnosti zůstávají oba typy karet. Mimo UP se kartou může zaměstnanec prokazovat ve Vědecké knihovně Olomouc (VKOL), kde slouží jako čtenářský průkaz VKOL. Více informací na http://www.upol.cz/zamestnanci/ (sekce: Slevy a výhody).

Karta absolventa

Karta absolventa se získává po registraci do Klubu absolventů zdarma. Po předložení karty absolventa je možný nejen volný vstup do knihoven UP a získání slev na jazykových kurzech nebo sportovních lekcích pořádaných univerzitou, ale i mimo UP jsou s externími partnery nasmlouvány různé benefity. Více informací k získání karty a ke Klubu absolventů na http://absolventi.upol.cz

Karta pro knihovnu

Tiskne se výhradně pro potřeby knihoven a je určena právnickým osobám mimo UP. Žádost o ni se podává v Ústřední knihovně UP ve Zbrojnici.

Následující typy karet nejsou opatřeny fotografií, ale pouze piktogramem:

Karta pro menzu

Slouží pro potřeby stravování. Vyřizuje se a je vydávána Správou kolejí a menz (tř. 17. listopadu 54).

Karta pro krátkodobé návštěvy

Určena pro krátkodobé návštěvy, stáže apod. na dobu kratší než tři měsíce. Vydává kancelář IK po zadání do systému odpovědným pracovníkem fakulty. 

Karta pro kopírky

Určena pro potřeby pracovníků knihoven UP.

Karta pro vstupy

Do budov UP. Vyřizuje se a vydává na příslušné fakultě.

Parkovací karta UP

K přístupu na parkoviště v prostorách FN Olomouc.

Kontakty a úřední hodiny pracoviště Identifikačních karet

Úřední hodiny na pracovišti IK (je umístěno ve II. patře budovy IC v prostorách CVT):
Pondělí
9.00 - 11.30
13.00 - 14.00
Úterý
9.00 - 11.30


Středa
9.00 - 11.30

13.00 - 14.00
Čtvrtek
9.00 - 11.30

13.00 - 14.00
Pátek
9.00 - 11.30


Telefon:

Alena Vymětalová

  • 58 563 1840

Ing. Rostislav Nepožitek

  • 58 563 1822

POPLATKY spojené s tvorbou obou typů studentských karet: 

KAUCE za kartu 200 Kč ZTRÁTA / ZCIZENÍ karty 200 Kč
ZNIČENÍ karty 200 Kč
ZMĚNA příjmení / titul / fotografie 150 Kč

ISIC – Prodloužení platnosti mezinárodního průkazu 

VALIDAČNÍ ZNÁMKA, prvotní licence 250 Kč

ABSOLVENTI

TVORBA karty 0 Kč
ZTRÁTA / ZCIZENÍ karty 

(pouze po vyplnění žádosti o vystavení duplikátu)

250 Kč

Přihlášky IK a další dokumenty

Přihlášky a další dokumenty naleznete na stránkách CVT: http://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/