Portál

From UPwiki
Jump to: navigation, search

V následujícím textu vám představíme funkcionality nového Portálu Univerzity Palackého. Portál má za cíl sloužit jako rozcestník, který vás nasměruje na vámi požadovanou aplikaci. Pokud budete mít problémy se zobrazením Portálu v Internet Exploreru, ujistěte se, že máte vypnutý režim kompatibility. Nový Portál má responzivní design, je tedy optimalizován i pro mobilní zařízení. Click here for English version


Bez přihlášení

Bez přihlášení můžete využívat pouze několik základních funkcionalit Portálu. Máte přístup k vyhledávání kontaktů a k několika dlaždicím, což jsou odkazy na některé aplikace využívané na UP. Aplikace, které se nacházejí na hlavní stránce bez přihlášení jsou většinou ty, které buď nejsou napojeny na single-sign on systém Shibboleth nebo se do nich není potřeba přihlašovat.

Jak se přihlásit do portálu?

Pro přihlášení do Portálu klepněte na tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu úvodní stránky portálu, nebo v tabulce Přihlásit se [1] na hlavní stránce Portálu.

Portal 24.png
  • Zaměstnanec UP: Zaměstnanec údaje pro přihlášení do Portálu UP získá od svého správce počítačové sítě.
  • Student UP: ID uživatele mají studenti zobrazeno ve své e-přihlášce. Po přihlášení jej také vidí ve svém uživatelském profilu. V případě, že jste své Portal ID zapomněli, prosím, kontaktujte Helpdesk - zvolte Anonymní požadavek - a vyberte kategorii Zapomenuté přihlašovací údaje.

Heslo - iniciální heslo si nově nastupující studenti od akademického roku 2018/2019 nastavují sami, viz článek Nastavení hesla, v případě zapomenutého hesla prosím Helpdesk - zvolte Anonymní požadavek - a vyberte kategorii Zapomenuté heslo.

Zapomenuté heslo

Pokud máte potíže s přihlášením nebo pokud si heslo nepamatujete, požádejte o reset hesla svého fakultního správce počítačové sítě nebo využijte online Helpdesk - anonymní požadavek - kategorie Zapomenuté heslo - http://www.helpdesk.upol.cz. Případně v pracovní době volejte na číslo 585 63 1842.

Potíže s přihlášením

Při potížích s přihlášením prosím postupujte dle postupu v odkazu zde nebo v nadpisu.

Vyhledávání informace o vyrobení identifikační karty - student

Studenti informace o tom, zda již byla vyrobena jejich identifikační karta apod.

Zadejte do vyhledávacího pole vaše příjmení, Portál vám vyhledá prvních pět osob dle abecedního seřazení. Pokud nenaleznete vaše jméno v nabídce, klikněte na tlačítko Lupy [1] pro rozšířené vyhledávání, kde najdete kompletní seznam výsledků vyhledávání. V případě, že jste nalezli své jméno, klikněte na něj pro přesunutí na váš studentský portálový profil [2], kde naleznete vaši univerzitní e-mailovou adresu, datum výroby karty a další informace.

Portal 01.png

V rozšířeném vyhledávání naleznete datum výroby vaší identifikační karty [1].

Portal 03.png

Po přihlášení

Po přihlášení do Portálu můžete využívat rozšířené možnosti Portálu. Budete tak mít přístup ke kompletnímu přehledu aplikací, ke kterým máte přístup prostřednictvím dlaždic. Dále máte přístup k vašemu uživatelskému profilu či novinkám a informacím určeným pro přihlášené uživatele.

Profil uživatele

Studenti a zaměstnanci mají přístup ke svým uživatelským profilům, ve kterých si mohou nastavovat hesla, editovat profil či kde mohou přistupovat k výplatním páskám.

Jak přejít na vlastní profil?

Na váš profil se dostanete několika způsoby. Buď kliknete na své jméno [1] nebo na svou fotografii [2]. Další způsob je prostřednictvím menu [3] vedle vaší fotografie, v tomto menu pak stačí kliknout na Můj profil [4].

Portal 21.png

Profil studenta

Studenti ve svém profilu naleznou základní informace - tj. Portal ID [1], datum vytisknutí karty [2], e-mail [3]. Dále si zde studenti mohou nastavit fotku [4] a hesla [5].

Portal 05.png

Profil zaměstnance

Zaměstnanci ve svém profilu mají přístup k výplatním páskám [1], přehledu nepřítomností [2], změně hesla [3], ale i k sekci Můj portál [4], kterou si mohou sami editovat a spravovat - viz níže.

Portal 04.png
Editace detailu zaměstnance

Pro editaci detailu zaměstnance, který je dostupný všem uživatelům portálu stačí kliknout na ikonku tužky [1]. Zde můžete editovat například kontaktní informace či odborné aktivity.

Portal 08.png

Dále můžete editovat informace typu Odborný růst, Publikace, Školitel atd. Tyto informace se zobrazují i ostatním přihlášeným zaměstnancům, kteří si mohou vyhledat si váš profil. Kliknutím na ikonku oka [1] můžete nahlédnout do detailu jednotlivých informačních bloků. Ikonkou tužky [2] můžete vybranou část editovat a ikonkou křížku [3] prvek smažete. Případně můžete jednotlivé prvky přidávat [5].

Portal 10.png

Změna hesla

Pokud si chcete změnit heslo, pak musíte kliknout na menu [1] vedle fotografie uživatele a v tomto menu kliknout na možnost Změna hesla [2].

Portal 23.png

Zde si můžete nastavit heslo pro Portál, e-mail a účet v AD [1]. Dále si zde nastavíte i heslo pro Wi-fi síť eduroam, LAN a VPN [2].

Portal 14.png

Přidání fotografie

Do Portálu si můžete nahrát svou fotografii. U fotografie si můžete nastavit, zda se má zobrazovat všem, pouze přihlášeným uživatelům, či pouze vám. Pro přidání fotografie musíte nejdříve otevřít svůj profil [1] (viz výše) a kliknout na záložku Foto [2].
Portal 22.png

Zde můžete nahrát a případně i upravit vaši fotografii. Fotografii si vyhledáte ve vašem počítači pomocí tlačítka Vybrat soubor [1]. Poté fotografii můžete upravit její velikost [2], aby se lépe vešla do rámečku. Následně je potřeba, abyste si sami určili, zda chcete, aby se vaše fotka zobrazovala pouze přihlášeným uživatelům (tj. studentům a zaměstnancům) a nebo i nepřihlášeným uživatelům [3]. Můžete si zvolit, zda svou fotografii chcete zobrazovat na své vizitce [4] na hlavních stránkách UP. Veškeré změny je nutné následně uložit [5].

Portal 07.png

Dlaždice

Jedním z hlavních ovládacích prvků Portálu jsou dlaždice. Ty slouží jako odkazy na jednotlivé aplikace, které jsou používané v rámci univerzity. Dlaždice jsou barevně rozlišené dle účelu: zelené označují studijní záležitosti, tmavě modré komunikační a datové aplikace, tyrkysové provozní, tmavě modré ekonomické záležitosti a modré značí zdroje informací.

Dlaždice lze po přihlášení do Portálu mazat, přesouvat či měnit jejich velikost. Možnost editace naleznete v menu [1] vedle fotky uživatele v pravém horním rohu - poté stačí kliknout na Editovat dlaždice [2].

Portal 11.png

Přidání dlaždic

Ze seznamu [1] si vyberete aplikaci [2], jejíž dlaždici chcete přidat na úvodní obrazovku Portálu. Dlaždice se přidá do spodní části obrazovky.

Portal 12.png

Všechny změny vždy Uložte [1]. Pokud se vám nelíbí vámi vytvořené schéma dlaždic, můžete je vrátit do původního nastavení [2].

Portal 13.png

Změna velikosti dlaždic a přesunutí dlaždic

Dlaždici můžete v editaci dlaždic zvětšovat či zmenšovat - stačí kliknout do pravého dolního rohu vybrané dlaždice a potáhnout.

Portal 26.png

Dlaždici přesunete na jiné místo kliknutím doprostřed dlaždice a potažením na jiné místo.

Portal 25.png

Smazání dlaždic

Dlaždice, které ke své práci nebudete potřebovat, lze smazat kliknutím na křížek v pravém horním rohu vybrané dlaždice.

Portal 27.png

Přidání vlastní dlaždice

Na Portálu si můžete nyní přidat vlastní dlaždici s odkazem na vámi vyžadovanou stránku. Tato dlaždice bude dostupná pouze vám. Dlaždice pro větší skupiny uživatelů dle organizační jednotky může vytvářet pouze administrátor.

V editačním módu se nově nachází tlačítko Spravovat vlastní dlaždice [1].

Portal 30.png

Po kliknutí na něj se přesunete na přehled vámi vytvořených dlaždic. Zde klikněte na tlačítko Přidat [1] pro vytvoření vlastní dlaždice.

Portal 31.png

Při přidávání dlaždice je potřeba vyplnit krátký popis dlaždice a URL (odkaz). Poté si můžete vybrat ikonku dlaždice [1] či barvu dlaždice pro její snadné rozpoznání. Jakmile budete mít vše připraveno, stačí kliknout na tlačítko Přidat [2].

Portal 32.png

Po přidání dlaždice v přehledu dlaždic uvidíte vámi vytvořenou dlaždici - tu lze kdykoliv smazat [1], po kliknutí na dlaždici ji můžete editovat [2]. Po kliknutí na tlačítko Zpět [3] se přesunete na hlavní stranu Portálu do editačního módu, kde si dlaždici můžete přidat na pracovní plochu Portálu.

Portal 33.png

Abecední seznam aplikací

Ve spodní části obrazovky - v patičce stránky - naleznete odkaz na abecední seznam [1] všech aplikací.

Portal 28.png

Tento seznam obsahuje i aplikace, jejichž dlaždice nemáte přidány na hlavní stránce Portálu.

Portal 29.png

Vyhledávání

V Portálu můžete snadno a rychle vyhledávat jak kontakty, tak i aplikace. Kontakty lze vyhledávat již od zadání tří znaků příjmení hledané osoby. Vyhledává se mezi studenty i zaměstnanci (pozn. studenty lze vyhledávat až po přihlášení). V případě vyhledaného zaměstnance je zobrazena organizační jednotka, pod kterou zaměstnanec patří, a jeho telefonní číslo. U vyhledaných studentů se zobrazuje jejich obor a ročník. Po kliknutí na jméno vyhledané osoby se přesunete na její detail, kde naleznete např. kontaktní informace.

Portal 15.png

Rozšířené vyhledávání

Pokud jste nenašli konkrétní osobu, stačí buď kliknout na odkaz Více zde.., zmáčknout klávesu Enter a nebo kliknout na ikonku lupy.

Portal 19.png

V rozšířeném vyhledávání naleznete přehledný seznam osob obsahující všechny základní potřebné kontaktní a identifikační informace. Po kliknutí na vyhledanou osobu se rovněž přesunete na její detailní profil.

Portal 16.png
Vyhledávání podle pracoviště

Vyhledávání kontaktů dle pracoviště, které bylo součástí starého Portálu, je v nové verzi v přepracované podobě. Naleznete jej v rozšířeném vyhledávání.

Portal 17.png

Nastavení Portálu

Zobrazování úvodních tipů

V části Nastavení můžete nastavovat jednotlivé možnosti Portálu jako jsou důležitá upozornění nebo zobrazování úvodních tipů. Do nastavení se dostanete prostřednictvím menu [1] v pravém horním rohu. Poté kliknete na možnost nastavení [2].

Portal 18.png

Možností zobrazit důležitá upozornění [1] si nastavíte, jestli chcete zobrazovat oznámení rektorátu, děkanátu apod. Pokud se objeví nové důležité upozornění, zobrazí se vám i přes vypnutí starého oznámení na hlavní stránce Portálu. Zobrazením tipů [2] je myšleno zobrazování tipů při prvním spuštění Portálu v daném dni na hlavní stránce.

Portal 20.png

Zobrazování upozornění na incidenty

V portálu si můžete nastavit upozorňování na nové incidenty. Toto upozornění Vám bude odesláno v případě, že se objeví nový incident na který jste ještě nebyl upozorněn. K tomu aby se Vám upozornění zobrazilo, stačí abyste měli spuštěný prohlížeč, ve kterém jste si zobrazení upozornění povolil. Upozornění je nutné povolit v každém prohlížeči a na každém zařízení, na kterém chcete být informováni. Pokud si zobrazení upozornění zakážete přímo v prohlížeči, pak je jejich opětovné povolení nutné provést opět na portále. Upozornění jsou podporována prohlížeči Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Edge (poslední jmenovaný po dodatečném nastavení, viz. níže).

Na konkrétním prohlížeči závisí:
- Doba než se upozornění automaticky uzavře
- Způsob uzavření upozornění
- Maximální počet současně zobrazených upozornění. Další se zobrazí až po uzavření nějakého zobrazeného upozornění

Pro zapnutí upozornění přejděte do nastavení [1]

Upozorneni 1.png

Poté klikněte na tlačítko Odebírat upozornění [1]. Po kliknutí na tlačítko se vám může v prohlížeči objevit upozornění, zda chcete povolit oznámení. Toto upozornění potvrďte.

Upozorneni 2.png

Jakmile bude zavěšeno oznámení o incidentu na Portál UP, objeví se vám v pravém dolním rohu upozornění. Nezapomeňte, oznámení se zobrazují pouze v případě, že máte zapnutý prohlížeč, ve kterém máte povolený odběr upozornění.

Upozorneni 3.png

Pokud odběr chcete zrušit, stačí kliknout v nastavení na tlačítko pro zrušení odběru [1].

Upozorneni 4.png
Nastavení upozornění v prohlížeči Edge

-- in progress --

 Často kladené dotazy

Chci se přihlásit na Portál a neznám svoje uživatelské jméno. Jak jej mohu zjistit?
Studenti si své uživatelské jméno (Portal ID) najdou na portálu v záložce Kontakty nebo na Smlouvě o výpůjčce identifikační karty, kterou student podepisuje při přebírání karty. Pokud se nenajdete v Kontaktech nebo nemáte vytištěnou Smlouvu o výpůjčce karty k dispozici, pak můžete napsat na Helpdesk http://www.helpdesk.upol.cz (anonymní požadavek - zapomenuté přihlašovací údaje) nebo v pracovní dobu zavolat na linku 1842.

Zaměstnanci si své uživatelské jméno (Portal ID) zjistí u svého správce počítačové sítě, nebo na klapce 1842 p. Čeplová. Uživatelské jméno je také vytištěno na Smlouvě o výpůjčce zaměstnanecké karty.


Budu se přihlašovat poprvé do Portálu, jaké heslo mám použít?
Při prvním přihlášení do Portálu zadává uživatel jako heslo své rodné číslo bez lomítka. Po přihlášení vyzve Portál uživatele ke změně hesla, které musí mít minimálně osm znaků, z toho je alespoň jedno písmeno a jedna číslice.
Chci si změnit heslo do Portálu. Jak to mám udělat?
Po přihlášení do Portálu použijete odkaz vpravo nahoře Upravit můj profil. Vyplníte stávající heslo, nové heslo a potvrdíte změnu. Nové heslo musí mít minimálně osm znaků, z toho je alespoň jedno písmeno a jedna číslice. Další změna hesla je možná nejdříve po šesti minutách.
Zapomněl jsem heslo do Portálu i do pošty. Jak mám postupovat?
V tomto případě lze provést pouze reset hesla do Portálu na původní tvar – tj. rodné číslo bez lomítka. Buď využijte univerzitní Helpdesk http://www.helpdesk.upol.cz nebo v pracovní dobu využijete servisní číslo 58 563 1842 a požádáte o reset hesla pracovníka Centra výpočetní techniky, nebo svého fakultního správce sítě.